Składki i opłaty 2015


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2015 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  75,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  37,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI OKRĘGOWEJ NA 2015 ROK

 

Lp

 

Treść

 

Wysokość składki

1

Składka członkowska okręgowa pełna                                                              -

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym zezwoleniu.

 

108,00 zł

2

Składka członkowska okręgowa pełna 50%                                                               -  

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym zezwoleniu.

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgu PZW w Siedlcach wędkarzy Okręgów PZW, z którymi podpisano porozumienie, po opłaceniu składki w okręgu macierzystym

54,00 zł

3

Składka członkowska okręgowa pełna 75%                                                               -  

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym zezwoleniu.

 

27,00 zł

4

Składka członkowska okręgowa ulgowa                                               -  

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym zezwoleniu.

 

64,00 zł

5

Składka członkowska okręgowa ulgowa 50%                                               -  

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym zezwoleniu.

 

32,00 zł

6

Składka członkowska okręgowa ulgowa 75%                                                -  

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym zezwoleniu.

 

16,00 zł

7

Kara za każdy niezwrócony rejestr połowów na rok 2014-ty
     
                               -  

Składka pobierana za każdy niezwrócony rejestr połowów na rok 2014-ty.

10,00 zł.

 

Składka członkowska okręgowa, okresowa

 

1 dzień

3 dni

7 dni

Dla członków PZW

15,00

30,00

45,00

Dla niezrzeszonych i cudzoziemców

30,00

60,00

90,00